گزارشی از مراسم بزرگداشت چهل و نهمین سالگرد نبرد سیاهکل ( ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹) در کپنهاگ – دانمارک

در روز شنبه ۱۵ فوریه، در مکان دفتر حزب اتحاد چپ دانمارک (Enhedslisten  )  مراسم بزرگداشت سیاهکل با استقبال جمع قابل توجهی از رفقای چپ و کمونیست ساکن دانمارک برگزار گردید.

مراسم با اعلام سکوت به مناسبت بزرگداشت یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسمِ و جانفشانان حماسه سیاهکل شروع به کار نمود.

سپس فیلم تهیه شده توسط رفقای بخش فنی تلویزیون دمکراسی شورائی درارتباط با بیانیه سازمان فدائیان(اقلیت)  به مناسبت ۱۹ بهمن سالگرد نبرد حماسی سیاهکل بنمایش در آمد.

تحولات ایران به کجا میرود، عنوان سخنرانی رفیق سخنران بزرگداشت بود که برای شرکت کنندگان در سالن ارائه گردید.

شعر خوانی رفیق دنا – آسماری از اشعار استاد شفیعی کدکنی و رفیق مرضیه احمدی اسکوئی نیز زینت بخش این مراسم گردید.

در پایان این مراسم به بخش بحث آزاد رفقای شرکت کننده در مراسم اختصاص یافت که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

جو این مراسم بسیار رفیقانه و دوستانه بود و اکثر رفقای شرکت کننده بر ادامه کاری اینگونه مراسم‌ها و بخصوص پیگیری جلسات بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل روز بویژه مسئله دوران انقلابی و موقعیت انقلابی مطرح شده از سوی سازمان فدائیان ( اقلیت ) نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)– دانمارک

۱۶ فوریه ۲۰۲۰

POST A COMMENT.