گزارشی از شرکت در تظاهرات در فرانکفورت در دفاع از حقوق پناهجویان و فعالان جنبش کارگری در ایران

در روز شنبه ۱۹ مرداد ۹۸، در فرانکفورت، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در تظاهراتی که از سوی گروه های حقوق بشر و حامی حقوق پناهجویان تشکیل شده بود، شرکتی فعالانه داشتند و به همراه دیگر فعالان سیاسی در صف  مستقلی در این تظاهرات حرکت کردند. هدف از این اکسیون، ضمن حمایت از اهداف برگزاری این تظاهرات در حمایت از پناهجویان و امنیت آنان در سفر و ورود به کشور آلمان و دیگر کشوهای اتحادیه ی اروپا، مطرح کردن و برجسته کردن اقدامات سرکوبگرانه ی رژیم علیه فعالان جنبش کارگری و به ویژه کارگران هفت تپه و نیز سپیده قلیان بود که به ویژه، در این روز همزمان با محاکمه‌ی وی در بیدادگاه های رژیم انجام گرفت. در این تظاهرات که جمعیت کثیری شرکت کرده بودند، سخنرانی های مختلفی صورت گرفت که یکی از سخنرانان از سوی جمعی از فعالان سیاسی “اتحاد برای همبستگی با مبارزات کارگری” که به منظور سازماندهی برای این تظاهرات تشکیل شده بود، انجام شد که مورد استقبال تظاهرکنندگان قرار گرفت. همچنین تصاویر بزرگی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالان کارگری دستگیر شده به چشم می خورد که مرکز توجه دوربین های فیلمبرداری متعدد از کانال های مختلف تلویزیون و رسانه‌های مختلف بود. شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “زنده باد همبستگی بین‌المللی” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” به فارسی و آلمانی در این تظاهرات سر داده شدند.

تظاهرکنندگان در ادامه ی تظاهرات یکی از پل های مهم روی رود ماین را اشغال کرده و برخی از تظاهرات کنندگان خود را از پل آویزان کردند که منجر به مسدود شدن مسیر کشتی های رود ماین گردید. این اقدام سمبلیک برای همبستگی با پناهجویان و در یادمان هزاران پناهجویی انجام گرفت که در دریاها غرق شده‌اند.

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) – فرانکفورت

 

 

POST A COMMENT.