گزارشی از راهپیمایی ۸ مارس در شهر سیدنی

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۵، فعالین دفاع از حقوق زنان در شهر سیدنی به راه‌پیمایی پرداختند. در این راه‌پیمایی حدود هفت صد نفر شرکت داشتند. حضور پرچم‌های سرخ به جمعیت شور و شوق بخشیده و نشانی بر لزوم استمرار مبارزات طبقاتی بود. شرکت کنندگان پلاکاردها و بنرهای مختلفی در حمایت از حقوق زنان حمل می‌کردند. طی راهپیمایی نیز شعارهایی در حمایت از حقوق زنان سر داده شد. سخنرانان، خشونت علیه زنان را یکی از مشکلات و خطرات اصلی رویاروی زنان می‌دانستند زیرا در دو ماه گذشته ۲۰ زن بر اثر خشونت کشته شده‌اند. فطع بودجه‌های حمایتی از زنان توسط نخست وزیر کنونی استرالیا، تونی ابت، باعث شده زنان زیادی در شرایط اضطراری نتوانند از حمایت‌هایی مانند مسکن امن، غذا و لباس برخوردار شوند. از این رو سخنرانان بر تخصیص سریع بودجه به زنان تأکید داشتند.

از جمله یکی از اعضای اتحادیه کشتیرانی و چند فعال سیاسی دیگر در مصاحبه‌ای با هواداران سازمان فداییان (اقلیت) بر این نظر بودند که دستیابی زنان به تمامی حقوق خود بدون سرنگونی نظام سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم امکان‌پذیر نیست.

POST A COMMENT.