گزارشی از راهپیمایی ۱۵ اکتبر در هامبورگ

روز ۱۵ ماه اکتبر، یک راهپیمایی سه‌ساعته در حمایت از مبارزات مردم در ایران از طرف رفقای انترناسیونال، فعالین سازمان فدائیان اقلیت هامبورگ، رفقای حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ و شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ در مناطق کارگری شهر هامبورگ برگزار شد. تعداد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی حدود ۷۰۰ نفر بودند. در این راهپیمایی به ده نفر سلطنت‌طلب که با پرچم شیر و خورشید آمده بودند اجازه شرکت با پرچم داده نشد و آن‌ها مجبور شدند آکسیون را ترک کنند. این آکسیون به دلیل ترکیب شرکت  افراد چپ از امریکای لاتین، ترکیه آلمان و ایران و همچنین محتوای سخنرانی‌ها و شعار و روحیه همبستگی بین‌المللی یکی از زیباترین و منظم‌ترین و موفق‌ترین آکسیون بود. راهپیمایی بعد از سه ساعت با خواندن قطعنامه و شعار زنده‌باد همبستگی بین‌المللی خاتمه پیدا کرد.

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

 

POST A COMMENT.