گزارشی از تجمع اعتراضی علیه مضحکه ” انتخابات ” در شهر لاهه در هلند و شهر کپنهاک در دانمارک

گزارشی از تجمع اعتراضی علیه مضحکه ” انتخابات ” در شهر لاهه در هلند

برابر فراخوان بخشی از فعالین چپ انقلابی، رادیکال و آزادیخواه در هلند و فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند در حمایت و شرکت در تجمع اعتراضی علیه نمایش ” انتخاباتی” رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در ۱۸ یونی (برابر با ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰) در نزدیکی لانه جاسوسی رژیم برگزار شد.

نیروهای چپ شرکت‌کننده و فعالین سازمان دست به افشای جنایات جمهوری اسلامی و نمایش انتخاباتی زدند. با شعارهای سیاسی و سرنگون باد جمهوری اسلامی و پخش ترانه سرود و هم‌چنین نصب شعارها و پلاکاردها توجه مردم رهگذر را جلب نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هلند

 

 

گزارشی از اعتراض به انتصابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک

در اعتراض به مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی, تظاهرات ایستاده از سوی فعالین چپ و کمونیست دانمارک در روز جمعه ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) از ساعت ۱۴ و سی دقیقه تا ساعت ۱۸ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. امروز برخلاف آکسیون‌های اعتراضی گذشته، حضور تعداد زیادی از پلیس در محل و خیابان‌های اطراف بوده است که اجازه نزدیک شدن به سفارت نمی‌دادند. تظاهرکنندگان با دادن شعارهایی ازجمله: “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “زنده‌باد آزادی/ زنده‌باد برابری”، “زنده‌باد سوسیالیسم”

نکته جالب‌توجه این بود که در مدت اعتراض تظاهرکنندگان، تعدادی انگشت‌شماری، برای رأی مراجعه کردند که مورد اعتراض تظاهرات کنندگان قرار گرفت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

POST A COMMENT.