گزارشی از تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران در فرانکفورت

در پی فراخوان فعالین سازمان فدائیان – اقلیت در فرانکفورت، در روز ۸  فوریه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر تجمعی در اعتراض به سی و پنج سال بیداد و جنایت جمهوری اسلامی برگزار گردید.

در کنار نمایندگان حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری در فرانکفورت، جمعی از فعالان سیاسی فرانکفورت و شهرهای نزدیک شرکت داشتند. این تجمع که به مناسبت ۲۲ بهمن برگزار شد، دو هدف عمده را دنبال می کرد. در وهله ی اول، اعتراض به هر نوع دیکتاتوری و استثمار در هر لباس و شکلی که از جمله شعارهایی که در این رابطه داده شد، چنین بود: “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر!”. همچنین شعارهایی برای آزادی زندانیان سیاسی، کارگران و دانشجویان زندانی، و برای احقاق حقوق زنان توسط جمع حاضر داده شد.

هدف دیگر از این گردهم آیی، آگاهی رسانی در رابطه با جنایات ۳۵ ساله ی جمهوری اسلامی و اعتراض به سکوت رسانه های غربی در رابطه با پایمال کردن حقوق بشر، حقوق کارگران و دیگر اقشار جامعه در ایران بود. در همین رابطه پیش از این تجمع، اطلاعیه های مطبوعاتی به زبان آلمانی برای روزنامه های کثیرالانتشار در فرانکفورت فرستاده شده بود. همچنین اطلاعیه ای به زبان آلمانی در تجمع خوانده شد، که مختصری بود از ۳۵ سال جنایات رژیم و این که روحانیffm_8feb2014 دست نشانده، هرگز نه می تواند و نه می خواهد، باری از مشکلات اقتصادی مردم بکاهد و یا آزادی ها و حقوق انسانی آنان را تامین کند.

در این تجمع همچنین از حماسه ی سیاهکل و سازش ناپذیری، ایثار و فداکاری رفقای سیاهکل یاد شد.

شعارنابودی جمهوری اسلامی و خواندن جمعی سرود، پایان بخش این تجمع بود.

 فعالین سازمان فدائیان- اقلیت در فرانکفورت 

۸ فوریه ۲۰۱۴    

POST A COMMENT.