گزارشی از برگزاری ۸ مارس روز جهانی زن در آمستردام – هلند

۸ مارس روز جهانی زن در چند سال اخیر توسط سازمان‌های چپ هلندی و خارجی با برگزاری تجمع و راهپیمایی در شهر آمستردام برگزار می‌شود. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند طی فراخوانی مشترک با حزب کمونیست ایران – هلند در تجمع و راهپیمایی ۸ مارس ۲۰۲۳ شرکت داشتند. در ابتدا نیروهای سازمانده از سازمان‌های هلندی, آمریکای لاتین، ترکیه و ایران در میدان دام به سخنرانی در وضعیت و بی حقوقی زنان و همبستگی با مبارزات زنان ایران پرداختند. سپس راهپیمایی در مسیر چند خیابان تا میدان یادبود کارگری که در اعتراضات بعد از جنگ جهانی دوم کشته شد، انجام شد. در محل تجمع و در پایان برنامه ریتم ضرب طبل با مارش کوبنده و رقص دسته‌جمعی از  دیگر بخش‌های برنامه ۸ مارس بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هلند

POST A COMMENT.