گزارشی از برگزاری سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۶۷ در شهر آمستردام

برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند و فراخوان فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) در هلند، سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و تابستان ۱۳۶۷در میدان دام در آمستردام برگزار شد. برنامه شامل قرائت پیام کمیته به زبان هلندی و فارسی، سخنرانی زندانی سیاسی محمد هوشی بزبان انگلیسی و اجرای موزیک زنده گروه هلندی و اجرای ترانه سرودهای انقلابی توسط رفقای عضو کمیته بود.


این آکسیون در میدان مرکزی شهر برگزارشد و از آن خوب استقبال شد. فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) با شرکت فعال خود در این مراسم با نصب پلاکارد و طرح بزرگ عکس جانفشانان سازمان و پخش اطلاعیه بزبان فارسی و انگلیسی در سطح وسیعی پخش نمودند.

فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) – هلند

POST A COMMENT.