گزارشی از برگزاری اکسیون و شب همبستگی در استکهلم

در ساعت ۱۵ روز بیست وششم دسامبر برابر با پنجم دیماه ۹۸ همگام با خواست خانواده جانباختگان قیام آبانماه  برای بزرگداشت یاد این جانباختگان و ادامه راه آنها در پی فراخوان ۶ جریان نیروهای چپ و کمونیست و نیروهای چپ و مستقل و شورای مبارزات آزادیخوانه مردم ایران(استکهلم) در میدان Medborgarplatsen اکسیون شکوهمندی برگزار و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و دفاع از مبارزات مردم زحمتکش ایران، ضمن بزرگداشت این روز و در دفاع از کارگران زندانی و بازداشت شدگان قیام آبان ماه شعارهای کوبنده داده شد. اجتماع کنندگان خواستار آزادی بی قید وشرط قیام کنندگان و کارگران زندانی شدند. وبعد از این اجتماع شکوهمند، به راهپیمائی در سطح شهر  ادامه دادند و بعدا ،برای بزرگداشت  شب همبستگی  با قیام کنندگان آبانماه ایران. ۶ جریان برگزار کننده شامل حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، حزب کمونیست ایران، سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، سازمان فدائیان اقلیت، هسته  اقلیت و شورای مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران، شب همبستگی با خانواده جانباختگان در کافه مارکس بر گزار شد و دراین ارتباط سخنرانی بعمل  آمد و رفیق عباس سماکار سخنرانی کردند و سخنرانی از طرف یکی از زنان عراقی در باره قیام مردم عراق و لبنان انجام گرفت همچنین  با یکی از قیام کنندگان مردم عراق که با هماهنگی قبلی تماس اسکایپی گرفته شده بود در باره کم و کیف قیام مردم عراق انجام گرفت.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- سوئد

۲۶ دسامبر ۲۰۱۹

برابر با پنجم دیماه ۹۸

POST A COMMENT.