گزارشی از برگزاری آکسیون ۵ دسامبر در شهر آمستردام در هلند

در روز شنبه ۵ دسامبر تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان و به مناسبت قیام آبان ماه ۱۳۹۸ و در اعتراض به احکام اعدام ۵ تن از بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۳۹۶ و شلاق خوردن داود رفیعی کارگر معترض و اخراجی پارس‌خودرو  و گرامیداشت روز دانشجو، توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند در شهر آمستردام برگزار شد. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند ضمن حمایت خود در این آکسیون فعالانه شرکت داشتند. نصب پلاکاردها، شعارهای سیاسی و عکس جان‌فشانان قیام آبان ماه ۱۳۹۸ موردتوجه مراجعین و رهگذران در مسیر آکسیون بود. پخش موزیک و خواندن بیانیه کمیته به زبان‌های فارسی، هلندی و انگلیسی و شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی بخش‌های دیگر این تجمع اعتراضی بود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی زنده‌باد آزادی  –  زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.