گزارشی از آکسیون اعتراضی شورای استکهلم و نیروهای چپ و کمونیست در مقابل سفارت (لانه جاسوسی) جمهوری اسلامی ایران در استکهلم سوئد

روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) به دعوت شورای استکهلم و نیروهای چپ و کمونیست و آزادی خواه،  یک تجمع  اعتراضی به مناسبت قتل فجیع مهسا (ژینا) امینی و حمایت از مبارزات قهرمانانه توده‌های مردم ایران در  مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم سوئد برگزار  شد که فعالان سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد نیز فعالانه در آن شرکت داشتند.

در شروع این آکسیون تنی چند  از رفقای شورا  با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به سفارت حمله کردند. پرتاب سنگ و بتون به ساختمان لانه جاسوسی و شعار نویسی بر  در و دیوارهای آن از جمله اقدامات  اولیه این آکسیون اعتراضی بود که با تهاجم پلیس و بازداشت یک ساعته یکی از رفقای شورا  منجر شد.

این آکسیون اعتراضی در ادامه با پخش سرودهای انقلابی و سخنرانی تنی چند از جمله نماینده سازمان فداییان (اقلیت) و سردادن شعارهای انقلابی علیه جمهوری اسلامی، نظیر  «ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم»، «زن زندگی آزادی»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «جمهوری اسلامی نابود باید گردد»، نه شاه می خوایم نه ملأ، قدرت به دست شورا»، «کارگر زندانی، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد»، «سفارت جمهوری اسلامی، این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد»(این شعار به زبان سوئدی بود) و شعارهای دیگر به مدت یک ساعت و نیم ادامه یافت و  سرانجام با پخش و خواندن سرود انترناسیونال خاتمه بافت.

فعالان سازمان فدائیان (اقلیت)-سوئد

۳۱ شهریور ۱۴۰۱ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲)

POST A COMMENT.