گرامی باد۱۱ اردیبهشت روز  همبستگی جهانی کارگری

در آستانه اول ماه مه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان، فارغ از رنگ پوست، نژاد، مذهب، و ملیت هستیم. شاید متفاوت‌تر از همه‌سال‌های گذشته طی چند دهه اخیر،چراکه خیلی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم دچار بحران شده و طبقه کارگر برخی از این کشورها در سال گذشته و در سال جاری اعتراضات خیابانی گسترده‌ای داشتند.

طبقه کارگر ایران ، امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رود که  رژیم جمهوری اسلامی در بحران همه‌جانبه‌ی وسیعی فرورفته است . بحران‌های اقتصادی،اجتماعی سیاسی که هرگز قادر به حل آن‌ها نخواهد بود و جامعه در آستانه فروپاشی قرارگرفته است .مبارزه‌ای که در سال گذشته با اعتراضات خیابانی و گسترده توده‌ای همراه بوده، اینک به مرز و به مرحله‌ای از رشد اجتماعی رسیده که بخش‌های زیادتری از توده‌های اجتماعی براثر تشدید بحران اقتصادی بخصوص تورم و گرانی هزینه‌های زندگی در مقابل درامد هائی که دیگر پاسخگو نیست، به خیل تهیدستان و طبقه کارگر افزوده می‌شوند .بحران اقتصادی با شتاب درحال تعمیق و پیش روی است. بخش زیادی از کارخانه‌های کوچک تولیدی، کارگاه‌های کوچک دستی، شغل‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، در عرصه‌های متفاوت کشاورزی ، دامداری و باغداری به علت گرانی و کمبود مواد موردنیاز درحال ورشکستگی هستند. افراد حقوق‌بگیر، شاغلین دولتی و آزاد و خدماتی، روزانه به طیف افراد بیکار و طبقه کارگر افزوده می‌شوند. طبقه کارگر ایران حالا تبدیل به شمشیر داموکلسی شده که بر فراز تخت و بارگاه دولت سرمایه‌داری و رژیم جمهوری اسلامی به نخی آویزان است  و رژیم را تهدید می‌کند.

روز جهانی کارگر فرصتی است تا طبقه کارگر ایران باتجربه‌ای برگرفته از بیش از یک قرن مبارزه و کار تشکیلاتی ، در این مرحله از تاریخ که بسیار تعیین‌کننده است، با نمایش قدرت خیابانی و همبستگی مبارزاتی، خود را برای وظایف خطیر پیش رو آماده کند. در سطح وسیع و با شعارهای مستقل خود، در جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف نهائی خود قدم‌های استواری بردارد.

سال‌ها و قرن‌ها است که سرمایه‌داران، کارفرمایان و پیمانکاران، با نگاه تحقیرآمیز مراقب دستان شما هستند تا برای آنان در مقابل مزد اندکی که به شما می‌دهند، کار شاق برایشان انجام دهید . این بار، یک ملتی که به ناروا سال‌هاست بر او ظلم  می‌شود، سرکوب می‌شود، تحقیر می‌شود، کشته می‌شود، چشمان رنج بار و محنت‌کشیده‌اش برای افتخار، برای رهایی، برای سعادت و بهروزی عموم توده‌ها، به دنبال انگشتان آزموده و مجرب شماست که باهنرتان می‌توانید آنان را آزاد کنید.

کار بس ، زنده‌باد اعتصاب!

هرچه گسترده‌تر باد مبارزه کارگران در اول ماه مه،۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

نابود با سرمایه‌داری

زنده‌باد سوسیالیسم

هسته کارگری حمید اشرف- فعالان کارگری جنوب

۱۴۰۲/۲/۲

کار نان آزادی- حکومت شورایی

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۷  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.