کیفرخواست حمید نوری، کیفرخواستی علیه جمهوری اسلامی است

حمید نوری، ملقب به حمید عباسی، کمک دادیار و دستیار ناصریان (قاضی محمد مُقیسه)، یکی از جانیان شناخته شده جمهوری اسلامی در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ است. حمید نوری و ناصریان از جمله مسئولان زندان گوهردشت کرج بودند که با پرونده سازی علیه زندانیان، آنان را دست چین کرده و برای صدور حکم اعدام نزد هیئت مرگ می‌بردند. هیئت مرگی متشکل از حسینعلی نیری (حاکم شرع تهران)، اشراقی (دادستان تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) که برای فریب زندانیان خود را به دروغ هیئت عفو می‌خواندند.

حمید نوری با چنین پیشینه‌ای از جنایت و کشتار، در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ به هنگام ورود به کشور سوئد با حکم دادستانی این کشور در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. در مدت بیست ماهی که از بازداشت حمید نوری گذشته است، با درخواست دادستان و موافقت قاضی پرونده، حکم بازداشت موقت او هر چهار هفته یک بار تمدید شد و اکنون روز شمار دادگاه و محاکمه او از ١٠ اوت ۲٠۲١ برابر با ١٩ مرداد ١۴٠٠، در استکهلم سوئد به اتهام قتل عمد، نقض آشکار قوانین بین‌الملل و جنایت علیه بشریت آغاز شده است. محاکمه‌ای تاریخی با ۴۴ صفحه کیفر خواست دادستان و ده هزار صفحه بازجویی که به مدت ۸ ماه ادامه خواهد داشت. در این دادگاه، که ده ها نفر از زندانیان جان بدر برده و خانواده‌های زندانیان جانباخته شاکی پرونده هستند، ده‌ها تن دیگر از زندانیان سیاسی و خانواده‌هایی که عزیزانشان در تابستان ۶۷، در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند، علیه نوری شهادت خواهند داد.

طی دو هفته‌ای که از شروع دادگاه گذشته است، با قرائت کیفرخواست پرونده توسط دادستان‌ها در روزهای ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ و روشن شدن ابعاد کشتار تابستان ۶۷، بررسی روز شمار این پرونده به گونه‌ای رقم خورده است که روند دادگاه از محدوده محاکمه حمید نوری فراتر رفته و عملا به کیفرخواستی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

در هفته دوم دادگاه که با حضور نخستین شاکی پرونده که به نوعی شاهد قتل عام زندانیان گوهردشت کرج نیز بوده هست، نقش موثر حمید نوری در انتخاب زندانیان و بردن آنان پیش هیئت مرگ، به صورت روزشمار توضیح داده شد. در بیان توضیح روزشمار کشتار زندانیان گوهردشت، در صحن علنی دادگاه، تا کنون ده ها بار نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ زندان گوهر دشت تکرار شده است. دادگاهی که تمام لحظات و ساعات آن به صورت زنده و شنیداری در یوتوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. دادگاهی که خبرگزاری‌های فارسی زبان به صورت روزانه اخبار آن را پوشش خبری می‌دهند. دادگاهی که در روند قرائت کیفرخواست آن، نه فقط نام رئیسی و دیگر اعضای هیئت مرگ، که نام خمینی و فتوای او برای کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، بارها تکرار شده است.

آنچه مسلم است در بررسی روزشمار کشتار زندانیان گوهردشت، زمانی که شاکیان و شاهدان بیشتر از پرونده یک به یک به دادگاه فرا خوانده شوند، ابعاد وسیع‌تری از کشتار تابستان ۶۷، همراه با نقش حمید نوری، ابراهیم رئیسی، خمینی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در معرض دید جهانیان قرار خواهد گرفت. روشن است در صورت محکوم شدن حمید نوری به اتهام “قتل عمد” در مورد زندانیان چپ و کمونیست، “نقض آشکار قوانین بین‌الملل” در مورد زندانیان مجاهد و در گستره‌ای وسیع‌تر با محکومیت او به اتهام “جنایت علیه بشریت”، راه برای محاکمه ابراهیم رئیسی، کسی که در روزهای کشتار عضو موثر هیئت مرگ زندان گوهردشت و مسئول ارشد حمید نوری بوده است، هموارتر خواهد شد.

این‌که طی ماه‌های آتی دادگاه حمید نوری چگونه پیش خواهد رفت، این‌که در پایان این دادگاه طولانی، قضات چه رای برای حمید نوری خواهند داد، اینکه سرنوشت نهایی این پرونده در معامله با جمهوری اسلامی گره خواهد خورد یا نه، بر کسی معلوم نیست. با این همه، وجود برگزاری این دادگاه، روند بررسی پرونده، نوع  اتهامات و ابعاد قرائت کیفرخواست حمید نوری طی دو هفته گذشته، بسیار فراتر از اتهامات مربوط به شخص حمید نوری است. در سه روز نخست این دادگاه، دادستان‌های این پرونده‌ی ده هزار صفحه‌ای، علاوه بر اتهامات مشخص حمید نوری، به ابعاد وسیع‌تری از اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی در کشتار تابستان ۶۷ وارد کرده‌اند. علنی بودن این دادگاه، پخش اخبار آن توسط تمامی شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان و بعضا رسانه‌های بین‌المللی، فارغ از این‌که رای نهایی این دادگاه چه باشد، فارغ از اینکه حمید نوری محکوم یا تبرئه شود، تا همین جا، محاکمه‌ای علیه جمهوری اسلامی و علیه کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است و این امر تا همین‌جا هم می‌تواند یک پیروزی بزرگ برای عموم توده‌های مردم ایران، برای خانواده‌های زندانیان سیاسی جانباخته و جنبش دادخواهی ایران باشد. جنبشی که در سال‌های اخیر بیش از همیشه شکوفاتر شده است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۸ شهریور ۱۴۰۰

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

 

POST A COMMENT.