کودک فلسطین

اگر برای  آب  نان  کتابهای صلح  گریه می کنم

شرمتان  باد

شما نمی توانید

نام سرزمینم مرا حذف کنید

صبح فردای این شب

شب نیست

خورشید  طلوع مبارزه است

آهای  کنفرانس نشینان صلح

پشت میز نشینان حقوق بشر

آیا در آن فراسو کسی نیست؟

صدای رنجور  و فریادهای ما را بشنود؟

من کودک مظلوم  فلسطینم

همه ستمکشان دنیا مرا می شناسند

ما به این خاک هزاران  سرو سرافراز داده ایم

آری

این خاک سرزمین  سروهاست

شایسته زیستن

در برابر مرگ

با سینه های ستبر صخره دار

من کودک فلسطینم

مرا از

بمب

موشک

پهپاد

نتانیاهو

موشه دایان

نترسانید

شما هنوز  فکر  می کنید

دنیا را با سلاح می توانید تسخیر کنید

من بر سرزمین سوخته ام  باز خواهم گشت

از خوشه های گندم  زارش سرود مقاومت خواهم ساخت

جهان را خیره

بر ایستادگی  خاک خونین  کفر قاسم و دیر یاسین

 

           سیاهکوه

POST A COMMENT.