کناره گیری نماینده ی خدا در واتیکان

یادداشت سیاسی- پاپ بندیکت شانزدهم روز ٢٣ بهمن ١٣٩١ از منصب خود کناره گیری کرد. او رسماً اعلام نمود که به علت ناتوانی و ضعف جسمانی دیگر نمی تواند این “وظیفه ی مهم” را بر دوش بگیرد. او همچنین گفت که خدا از وی خواسته است که از این پس فقط دعا کند! کناره گیری پاپ بدون این که نام استعفا را بگیرد پدیده ای بسیار نادر است چرا که آخرین بار هفتصد سال پیش چنین اتفاقی افتاد. آن چه امروز را به هفت سده ی پیش پیوند می دهد، دروغ بافی و ریاکاری ست که در پاپ نیز مانند دیگر نمایندگان خدا همچون علی خامنه ای ذاتی جایگاهی ست که آنان اشغال کرده اند.

این که چرا هفت صد سال پیش پاپی استعفاء داد هنوز روشن نیست، اما برای استعفای نماینده ی کنونی خدا در واتیکان فقط چند روزی کافی بود تا برخی از واقعیات از پرده برون افتد و تزویر دستگاه مذهبی کاتولیک خود نمایی کند و دلایل واقعی کنارگیری پاپ در محراب های تاریک واتیکان گم نگردد.

روزنامه ی ایتالیایی “رپوبلیکا” نوشته است که بندیکت شانزدهم به این دلیل کناره گیری کرده است که دیگر نمی توانسته فشارهای یک لابی همجنسگرا را روی برخی از اسقف ها و کشیشان واتیکان بپذیرد. اگر بخواهیم این موضوع را به زبان آخوندهای ایرانی برگردانیم، خواهیم گفت که پاپ اعظم گرفتار برخی “مشکلات اخلاقی” شده است! شاید این موضوع واقعیت داشته باشد، اما بعید است که نماینده ی خدا به همین سادگی ها از “وظایف سنگینش” شانه خالی کند چرا که مسئله ی همجنسگرایی، البته اگر این موضوع مسئله نامیده شود، همیشه دامنگیر روحانیان کاتولیک که حق ازدواج یا ارتباط جنسی آزاد را ندارند، بوده است. اگر همجنسگرایی در بیرون از واتیکان نوعی انتخاب یا روشی برای زندگی خصوصی برخی از زنان و مردان است، در واتیکان و کلیساها گاهی اجباری ست!

اما واقعیت این است که واتیکان رسماً یک کشور است و مانند هر دولتی دارای وزیر و وکیل و مسئولان گوناگون است. مقاله ی روزنامه ی رپوبلیکا که در شماره ی ٣ اسفند ١٣٩١ آن منتشر شد همچنین به این نکته اشاره می کند که پاپ بندیکت شانزدهم استعفاء داد چرا که نتوانست نتایج تحقیق فوق مخفی را که خود به سه اسقف بازنشسته سفارش داده بود بپذیرد. پس از افشای اطلاعاتی که نام VatiLeaks (واتی لیکس) را گرفت، بندیکت شانزدهم از آنان خواست تا گزارشی در این رابطه تهیه کنند. آنان نیز گزارش خود را در سی صد صفحه روز ٢٧ آذر ١٣٩١ در اختیار او گذاشتند. این گزارش می گوید که برخی از سران بلندپایه ی واتیکان – یعنی آخوندهای زیر دست پاپ – “تحت تأثیر خارجی” یا به عبارت دیگر شانتاژ قرار دارند و با لائیک ها پیوندهایی با مضمون “دنیوی” دارند. پس وامصیبتا ! عده ای که باید فقط در راه خدا، عیسا و مریم مقدس سینه بزنند شده اند “دیناپرست”! پس حالا چگونه می توان از این پس به تحمیق ده ها میلیون نفر در سراسر جهان ادامه داد و با وعده ی بهشت و آخرت، آنان را آرام کرد؟ در همان زمان بود که پاپ بندیکت شانزدهم در یک سخنرانی گفت که “چند ماهی بد” در تور کلیسا افتاده اند و به جای خدمت به آن خیانت می کنند.

البته اسقف ها و کشیش ها صف کشیدند و ادعاهای رپوبلیکا را تکذیب می کنند، آنان یا فراموشکارند یا خود را به نسیان می زنند، چرا که ژاندارمری واتیکان،  پائولو گابریله، ساقی پاپ را روز ۵ خرداد ١٣٩١ به علت منشاء اصلی درز اطلاعات واتیکان به بیرون دستگیر نمود. او که روحانی نیست از سال ٢٠٠۶ تقریباً شب و روز با پاپ بندیکت شانزدهم بود. این رُمی ۴۶ ساله به همراه همسر و دو فرزندش در درون واتیکان زندگی می کرد و حتا تابعیت آن را داشت. واتیکان روز ۲ دی ١۳٩١ اعلام کرد که پاپ بندیکت شانزدهم ساقی یا مرد نزدیک به خود را که به جرم دزدی اسناد به هجده ماه زندان محکوم شده بود، عفو کرد. البته گابریله را به همراه همسرش از واتیکان بیرون کردند. او پس از خروج از زندان گفت که قصدی به جز “به راه راست هدایت کردن کلیسای کاتولیک” نداشته است!

شواهد و قرائن تاکنونی نشان می دهند که در واتیکان نیز که به صورت یک حکومت مذهبی اداره می شود ، بحران ها ی درونی حتا نماینده ی خدا را می تواند وادار به استعفاء کند، چرا که اگر چنین نکند امکان دارد که از طرق دیگری همین سرنوشت در انتظارش باشد. علی خامنه ای باید کمی از واهمه به خود لرزیده باشد!

متن کامل نشریه کار شماره ۶۴۰ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.