کمک های مالی

کانادا– ونکور

لاکومه ۵۰ دلار

نرگس ۱۰ دلار

نفیسه ناصری ۲۰ دلار

دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰ دلار

دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰ دلار

هلند

شورا ۴۰ یورو

 سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰ فرانک

حمید اشرف ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰ فرانک

امیر نبوی ۵۰ فرانک

 دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

پوران ۵۰ یورو

۹۵۰۰                                  ۱۲۵۰یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.