کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

ایذه – مسعود دانیالی ۴۰۰ کرون

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (اوت) ۲۰۰ کرون

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

هلند

 

داوود مدائن (مه) ۵۰ یورو

داوود مدائن (ژوئن) ۵۰ یورو

 

آمریکا

 

رفیق کبیر حمید اشرف ۱۵۰۰ دلار

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

POST A COMMENT.