کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی                 ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                  ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (اوت) ۲۰۰ کرون

کتاب ۱۵۰ یورو

 

ایران

 

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

ایتالیا

 

فدا ۳۰۰ یورو

 

آلمان

 

لغو تمامی اشکال ستم و

تبعیض جنسیتی!         ۱۰۰ یورو

 

 

POST A COMMENT.