کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی              ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (مارس) ۲۰۰ کرون

 

سوئد

 

هوادراران سازمان استکهلم ۵۰۰ کرون

 

آلمان

 

سیاهکل، یگانه پاسخ اصولی ۱۰۰ یورو

 

ایران

 

آبان ادامه دارد           ۱میلیون تومان

 

POST A COMMENT.