کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (دسامبر) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

زنده باد سوسیالیسمِ

و زنده باد آزادی ۲۰۰کرون

 

آمریکا

 

لس‌آنجلس                ۲۰ دلار

شیکاگو ۲۰ دلار

اکلاهوما سیتی ۲۰ دلار

نیویورک ۲۰ دلار

سیاتل ۲۰ دلار

 

ایران

 

آبان ادامه دارد              ۱ میلیون تومان

 

آلمان

 

رزم رفقا

در کنفرانس سازمان پاینده ۱۰۰ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۰ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.