کمک های مالی

کانادا- ونکور

لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۶۵ دلار
ر. احمد زیبرم ۶۰ دلار
ر. فرهاد سلیمانی ۶۰ دلار
ر. بهمن آژنگ ۶۰ دلار
ر. حسن نیک داوودی ۳۰ دلار
زنده باد انقلاب اجتماعی ۴۰ دلار
ر. کمال بهمنی ۳۰ دلار
یادمان کشتار دهه شصت ۴۰ دلار
هلند

شورا ۴۰ یورو
مینا ۵۰ یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۴۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
کولنتای (ژوئن) ۱۵۰کرون
کولنتای (ژوئیه) ۱۵۰کرون

آلمان:

ناصر شادنژاد ۱۵ یور
یعقوب شکراللهی ۱۵ یورو
ر. محمدرضا قصاب آزاد

متن کامل نشریه کار شماره ۶۹۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.