کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                            ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                               ۲۰۰ کرون

خروش (سپتامبر) ۲۰۰ کرون

 

سوئد

زنده باد سوسیالیسم و زنده باد آزادی۲۰۰ کرون

 

آمریکا

بردیا ۵۰ دلار

شیکاگو ۵۰ دلار

 

هلند

داوود مدائن                         ۱۰۰ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.