کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                    ۵۰ فرانک

ناصر                                       ۱۰۰ دلار

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (دسامبر) ۲۰۰ کرون

 

هلند

 

داریوش کوهی                    ۱۰ یورو

داود مدائن                ۴۰ یورو

 

سوئد

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد                ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

خیزش دلاورانه مردم                ۵۰ یورو

بیاد سلحشوران

بی باک آبان ۹۸                ۵۰ یورو

 

کانادا

 

رفیق راننده اتوبوس                ۲۰ دلار

 

POST A COMMENT.