کمک های مالی

کانادا- ونکور

لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
نفیسه ناصری ۲۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار
زنده باد سوسیالیسم ۳۰ دلار
ر. احمد زیبرم ۳۰ دلار
ر. بهمن آژنگ ۲۵ دلار
ر. فرهاد سلیمانی ۲۵ دلار
ر. کمال بهمنی ۳۰ دلار
زنده باد ۸ مارس ۳۰ دلار

کانادا، مونترآل

کمک مالی به مراسم
سیاهکل مونترآل ۱۵۵ دلار
سیامک اسدیان ۲۰۰ دلار

سوئد

مصطفی گرگین‌پور ۲۰۰ یورو
رفیق حسن ۴۰ یورو
رفیق کاوه ۴۰ یورو
رفیق اسکندر ۴۰ یورو
شب یادمان حماسه سیاهکل
در استکهلم ۲۴۴۵ کرون
هلند

شورا ۴۰ یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۱ ۱۵ یورو
صدای کارگران و زحمتکشان ۲ ۱۵ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک

پوران ۵۰ یورو
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون
کولنتای (فوریه) ۱۵۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۸ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.