کمک های مالی

  گرامی باد یاد و خاطرهٔ جان‌فشانان

نبرد حماسی سیاهکل

رفیق مهدی اسحاقی                      ۱۰۰یورو

رفیق جلیل انفرادی                       ۱۰۰یورو

رفیق هادی بنده خدا لنگرودی                  ۱۰۰یورو

رفیق غفور حسن‌پور                    ۱۰۰یورو

رفیق عباس دانش بهزادی                  ۱۰۰یورو

رفیق اسکندر رحیمی                    ۱۰۰یورو

رفیق محمدرحیم سمائی ۱۰۰یورو

رفیق ناصر سیف دلیل صفایی ۱۰۰یورو

رفیق علی‌اکبر صفایی فراهانی ۱۰۰یورو

رفیق محمدهادی فاضلی ۱۰۰یورو

رفیق احمد فرهودی ۱۰۰یورو

رفیق محمدعلی محدث‌قندچی ۱۰۰یورو

رفیق شجاع‌الدین مشیدی ۱۰۰یورو

رفیق اسماعیل معینی عراقی ۱۰۰یورو

رفیق هوشنگ نیری ۱۰۰یورو

 

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲ ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳ ۵۰ یورو

کانادا – مونترال

 

بیژن-ی ۵۵۰ دلار

 

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (فوریه) ۲۰۰کرون

 

سوئد

 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد         ۲۰۰کرون

 

هلند

 

صمد                                       ۳۰۰یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۱ در فرمت پی دی اف

 

 

POST A COMMENT.