کمک های مالی

سوئد

 

بیژن جزنی                          ۲۰۰کرون

درود بر فدائی                       ۲۰۰کرون

 

آمریکا

 

تلویزیون دمکراسی شورایی         ۵۰ دلار

 

کانادا – اتاوا

 

مسعود                                         ۲۵دلار

                                      

کانادا- ونکوور

 

لاکومه ۵۰دلار

نرگس ۱۰دلار

دمکراسی شورایی ۱ ۱۰۰دلار

دمکراسی شورایی ۲ ۱۰۰دلار

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (ژوئیه ۲۰۰کرون

خروش (ژوئیه) ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۵ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.