کمک های مالی

سیامک اسدیان(اسکندر)،

حمید رضا نصیری،
مجید سالیبانی،
فریدون مهرجو،
کاظم، هادی، نظام
وجهان‌گیر قلعه میاندواب ۱۱۸۵ دلارکانادا

سوئد
مراسم سیاهکل در استکهلم ۱۵٠٠ کرون

هلند
صمد ۲۰۰ یورو

کانادا- ونکو
لاکومه ۵۰دلار
نرگس ۱۰دلار
دمکراسی شورائی ۱ ۱۰۰دلار
دمکراسی شورائی ۲ ۱۰۰دلار

سوئیس
شورای فرهنگی پناهندگان
سیاسی ایرانیان سوئیس در ژنو۱٠٠٠یورو
علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک
سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک
حمید اشرف ۳۰فرانک
محمد کاسه‌چ ۵۰فرانک
امیر نبوی ۵۰فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون
دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۱۵ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.