کمکهای مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

 

آمریکا

بردیا ۵۰ دلار

شیکاگو ۵۰ دلار

 

فرانسه

پاریس- اومانیته ۲۰۸۱یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۹۴۰ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.