کمکهای مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی                            ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)                           ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                            ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                         ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                              ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                                       ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                                          ۲۰۰ کرون

خروش (نوامبر)                                      ۲۰۰ کرون

 

سوئد

درود بر جان‌باختگان کمونیست                   ۲۰۰ کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۸۴۵ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.