کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل

حزب کمونیست کارگری را بهتر بشناسیم

فهرست مطالب

  • “حزب کمونیست کارگری” و تکرار همان سیاستها و شعارهای غیر کارگری
  • مجاهد “انترناسیونال”! “انترناسیونال لیبرال!
  • حزب کمونیست کارگری شماره دو!
  • کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل
  • “حزب کمونیست کارگری” مرعوب از انقلاب
  • چرا سازمان فداییان (اقلیت) با پیوستن حزب کمونیست کارگری به آلترناتیو سوسیالیستی مخالف است؟
  • توجیه گری پاسخی به نقد نیست

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.