کمونیست‌ها و مسئله زن

کمونیست‌ها پییگیرترین مدافعین برابری زنان و مردان در کلیه عرصه‌ها هستند. آنان همواره از طریق سازماندهی مبارزه علیه ستم و تبعیض نسبت به زنان، به رادیکال‌ترین شکل از مطالبات زنان دفاع کرده‌اند.

کمونیست‌ها در عین حال که در عرصه نظری، تحلیلی علمی از پایه‌های ستم اقتصادی و جنسی بر زن ارائه داده‌اند، در عرصه عمل نیز پیگیرانه برای براندختن این ستم دو گانه مبارزه کرده‌اند…

برگرفته از نشریه کار، شماره ۳۲۳، اسفند ۷۷

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.