کشتار وحشیانه پناهجویان آفریقایی‌تبار در مرز اسپانیا و نقش آتی ناتو در جلوگیری از ورود پناهجویان

سیاست‌های ضد بشری و پناهنده ستیز دولت‌ها بویژه دول اروپایی هر روز روند خشونت‌بارتر و وحشیانه‌تری می‌گیرد و هزاران انسان مستأصل و گریخته از جنگ و مصیبت را به کام مرگ می‌کشاند.

در آخرین روزهای ماه ژوئن، دهها پناهجوی آفریقایی‌تبار در یک تراژدی دیگر جان خود را از دست دادند، صدها تن بشدت مجروح و بیش از هزارتن بازداشت و زندانی شدند. این حمله برنامه‌ریزی‌شده توسط نیروهای انتظامی و مرزی مراکش و اسپانیا که با شقاوت بی‌حدوحصری نیز همراه بود، پناهجویان آفریقایی‌تباری را هدف قرار داد که برای فرار از جنگ و مصیبت‌های ناشی از آن از سودان، چاد و نیجریه گریخته و خود را به مرز مراکش و اسپانیا رسانده و درصدد عبور از مرز مراکش و اسپانیا بودند. در تصاویر و فیلم‌های منتشره از این سرکوب وحشیانه و خونبار که قساوت دوران برده‌داری را تداعی می‌کند، مأمورین مرزی رامی بینیم که با باتوم پیکرهای خونین نیمه‌جان و بیجان تلنبار شده پناهجویان را جنون وار مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

 

این جنایت هولناک که اوج شقاوت، پناهنده ستیزی و راسیسم را به نمایش می‌گذارد، در مرز اسپانیا، کشوری اروپایی صورت می‌گیرد که اخیراً ۱۲۴ هزار اوکرائینی را پذیرا شده، اما نیروی سرکوب خود را برای تار و مار کردن ۲ هزار پناهجوی آفریقایی‌تبار اعزام می‌کند و با یاری همتایان مراکشی خود، حمام خون به راه می‌اندازند، آنهم از قضا در همان روزهایی که اسپانیا میزبان اجلاس ناتوست. این همزمانی البته تصادفی نیست. زیرا یکی از مباحث این اجلاس ناتو، اتخاذ سیاستی برای جلوگیری از ورود پناهجویان است. در سندی که طرح “کنترل موج مهاجرت” نام گرفته، از کشورهای عضو ناتو خواسته می‌شود که سیاست متحد واحدی اتخاذ کنند. در این سند از جمله آمده است:”از آن جا که بی‌ثباتی در آفریقا و خاورمیانه موجب به خطر افتادن امنیت پارتنرهای ما (ناتو) می‌شود، داشتن راه‌حلی مشترک بیش‌ازپیش ضروری است.” یکی از این موارد، حفاظت ناتو از مرزهای اسپانیا با کشورهای شمال آفریقا برای جلوگیری از ورود مهاجرین و پناهجویان است.

به‌عبارت‌دیگر، ازاین‌پس، تنها نیروهای نظامی و مرزی یک کشور برای سرکوب و جلوگیری از ورود پناهندگان وارد عمل نمی‌شوند بلکه ناتو برای تقویت آنها اعزام می‌شود. اگر امروز نیروهای نظامی یک کشور با باتوم و اسلحه به جان پناهجویان می‌افتند، بعید نیست فردا با توپ و تانک ناتو روبرو شوند.

کشتار خونین پناهجویان آفریقایی‌تبار در مرز اسپانیا و در آستانه اجلاس ناتو و چراغ سبز این کشور به مراکش برای به خاک و خون کشاندن پناهجویان بی‌پناه در چارچوب استراتژی جدید و پناهجوستیزی است که دول امپریالیستی در دستور کار خود قرار داده‌اند. این روند گرچه از سال‌ها قبل به اشکال مختلف آغازشده و به مرگ هزاران پناهجو و انسان بی‌پناه در دریا، کوه و کمپ‌های پناهندگی انجامیده، اما با مداخله ناتو در امر مقابله با مهاجرت و پناهندگی، ابعاد این سیاست‌ها در آینده علنی‌تر، خشونت‌بارتر و خونین‌تر خواهد شد.

چه باید کرد؟ درحالی‌که کمپ سرمایه تمام نیرو امکانات خود را برای جلوگیری از حق پناهندگی بکار گرفته، بر ما طرفداران اردوی کار در سراسر جهان است که برای حفظ حق پناهندگی، مبارزه کنیم. همانگونه که برای دست یافتن به این حق مبارزه‌ای طولانی کرده‌ایم، برای حفظ آن نیز متحد و همبسته مبارزه کنیم و جنایاتی که در حق پناهجویان صورت می‌گیرد افشا و محکوم کنیم. درعین‌حال پایان دادن به رخوت و بی‌تفاوتی افکار عمومی جهان نسبت به این جنایات، نیازمند همگامی و تلاش دوچندان نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان است.

 

 زنده باد همبستگی بین‌المللی علیه هر گونه ستم و تبعیض

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

سوم ژوئیه ۲۰۲۲

POST A COMMENT.