کشتار وحشیانه ٢٢ تن از مردم عرب خوزستان را شدیداً محکوم می‌کنیم

جمهوری اسلامی یک جنایت وحشیانه دیگر آفرید. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری حاکی است که رژیم ضد انسانی حاکم بر ایران، ٢٢ تن از مردم عرب خوزستان را مخفیانه اعدام کرده است.

در پی حمله نظامی داعش به مراسم رژه نظامی رژیم در اهواز، در ۳۱ شهریورماه، رژیم هار و وحشی جمهوری اسلامی حدود ۶٠٠ تن از مردم عرب خوزستان را که هیچ ارتباطی با داعش نداشتند، صرفاً به جرم عرب بودن دستگیر کرد و تنها خبری که اکنون انتشاریافته این است که در روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان، ٢٢ تن از این دستگیرشدگان را به‌عنوان یک انتقام‌جوئی وحشیانه، مخفیانه اعدام کرده است. این‌یک جنایت و وحشی‌گری معمولی رژیم که همه‌روزه در سراسر ایران شاهد آن هستیم، نیست. این‌یک نسل‌کشی است. جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش، به‌دفعات مردم عرب خوزستان را سرکوب و کشتار کرده است. حتی در دوره خاتمی، برنامه کوچ این مردم به مناطق دیگر ایران در دستور کار رژیم قرار گرفت. عرب‌های خوزستان با بی‌رحمانه‌ترین تبعیض‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه‌اند. کشتار دسته‌جمعی ٢٢ تن از عرب‌های خوزستان، اقدامی چنان وحشیانه و ضد انسانی است که رژیم ستمگر حاکم بر ایران از ترس نفرت و انزجار افکار عمومی مردم ایران و جهان حتی جرئت اعلام علنی آن را به خود نداد.

اما این جنایت هولناک رژیم قطعاً بدون جواب نخواهد ماند. این وحشی‌گری، خشم و نفرت توده‌های مردم ایران را علیه رژیم افزایش خواهد داد. مبارزه کارگران و زحمتکشان و تمام ستمدیدگان روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شود و سرانجام این رژیم وحشی و ستمگر را به زباله دانی تاریخ خواهد فرستاد. اما مردم عرب خوزستان باید این حقیقت را نیز دریافته باشند، گروه‌هایی که سم مهلک ناسیونالیسم و تخم نفرت ملی را در میان مردم می‌پراکنند نیز، کاری جز خدمت به جمهوری اسلامی و وحشی‌گری آن نکرده و نمی‌کنند. مردم عرب خوزستان هیچ پشتیبان و یاور دیگری جز طبقه کارگر ایران ندارند. تنها این طبقه است که می‌تواند با سرنگونی رژیم آن‌ها را از تمام تبعیض‌ها و ستمگری‌ها نجات دهد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیم

٢۱ آبان ماه ۱۳۹۷

سازمان فدائیان (اقلیت)

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.