کشتار وحشیانه‌ی زندانیان قزل‌حصار را محکوم کنیم

در غروب روز سه شنبه ٢٤ اسفند، به هنگامی که در سراسر ایران شعار مرگ بر خامنه‌ای طنین‌انداز بود، ماموران حکومت اسلامی در زندان قزل‌حصار جنایت دیگری آفریدند.

هر چند ابعاد  و چگونگی این جنایت هنوزبه طور دقیق آشکار نگردیده است، اما براساس برخی خبرهای انتشار یافته، در حمله‌ی زندان‌بانان وگارد زندان به زندانیان قزلحصار متجاوز از صدو پنجاه تن کشته و مجروح شده‌اند. در این میان اخباری مبنی بر کشته شدن و وضعیت وخیم ٨٠ زندانی منتشر شده است.

 ابعاد این فاجعه  و انعکاس آن‌ به حدی بوده است که رژیم توسط سازمان زندان‌ها مجبور به واکنش شده و کشته و زخمی شدن شماری از زندانیان را بدون اعلام تعداد دقیق آن‌ها پذیرفته است.

حکومت اسلامی ضمن اعلام این خبر سعی کرد با دروغ بافی و قصه پردازی، این جنایت را به گردن زندانیان که قربانیان این ماجرا هستند، بیاندازد.

اما چه کسی می‌تواند ادعاهای رژیم را باور کند؟

از رژیمی که در خیابان معترضین را می‌کشد و بعد آن‌ها را به عنوان شهدای خود تشییع می‌کند چه انتظاری‌ست؟ چه کسانی عامل اصلی کهریزک بودند؟ چه کسانی هستند که هر روز در زندان‌ها، زندانیان را تا سرحد مرگ شکنجه کرده و به‌غیرانسانی‌ترین شکل تحقیر می‌کنند؟ همین دو روز پیش بود که چند زندانی در زندان گوهردشت کشته شدند. رژیم ارتجاعی و توطئه گر حاکم پی درپی جان انسان ها را می گیرد ، به هر جنایتی دست می زند واز هیچ دروغی شرم نمی کند.

رژیم می‌گوید اکثر این زندانیان حکم اعدام داشتند. برای چه این را می‌گوید؟ آیا حکم اعدام زندانیان از ابعاد جنایت کم می‌کند؟

آیا تنها به این دلیل که زندانیان حکم اعدام داشتند، زندان‌بانان  وگارد زندان مجازند حق حیات را از آن‌ها بگیرند؟

کشتار و اعدام و گرفتن حق حیات انسان‌ها با این بهانه که حکم‌شان اعدام بوده‌ است، فاجعه‌ای‌ست که سی‌ودوسال گریبان مردم را گرفته است. این منطق حکومت اسلامی‌ست که در تمام این سال‌ها، جان انسان‌های بی‌شماری را تحت عنوان “مفسد”، “محارب” و “مهدورالدم” در زندانی به پهنای این کشور گرفته است.

 سازمان فداییان (اقلیت) ضمن محکوم کردن کشتار زندانیان بی‌دفاع زندان قزل‌حصار، خواستار تحقیق نهادهای بین‌المللی و مستقل حقوق بشر در مورد این جنایت و محاکمه آمران و عاملان آن می باشد.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن همدردی با خانواده قربانیان این جنایت، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت آنان است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان (اقلیت)

٢۵ اسفند ماه ١٣٨٩

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.