کانادا – تجمع اعتراضی در ونکوور و تورونتو

برگزاری تجمع اعتراضی در ونکوور کانادا

طبق فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور، در اعتراض به قتل مهسا امینی دختر جوان سقزی توسط اوباشان و آدمکشان گشت ارشاد در تهران و نیز در اعتراض به سرکوب، ضرب و شتم زنان توسط گله‌های آدمکش جمهوری اسلامی در سراسر ایران، در تاریخ یکشنبه ۱۸ سپتامبر یک تجمع اعتراضی در مرکز این شهر برگزار شد. به دنبال این فراخوان، جمع وسیعی از فعالین شهر و مدافعین چپ و آزادیخواه در این گردهمائی حضور یافتند. شرکت‌کنندگان با حمل پوسترهای مهسا امینی و نیز  با در دست داشتن نوشته‌های ضد رژیم و با سر دادن شعارها، همگام و همراه با اعتراضات زحمتکشان سراسر ایران، خشم و کینه عمیق خود را نسبت به جنایات رژیم فاشیست اسلامی حاکم بر ایران ابراز داشتند. در این تجمع اعتراضی تعدادی از فعالین چپ و کمونیست شهر ونکوور نیز به سخنرانی پرداختند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در ونکوور در این حرکت اعتراضی فعالانه شرکت داشتند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده‌باد آزادی -زنده‌باد سوسیالیسم

کار نان آزادی، حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور- کانادا

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

 

تجمع اعتراضی در تورونتو -کانادا

روز یکشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) همراه با سایر نیروهای چپ و کمونیست، یک آکسیون اعتراضی علیه قتل مهسا امینی توسط اوباشان گشت ارشاد تهران در محل پلازای ایرانیان در تورونتو بر پا کردند. شرکت‌کنندگان در این حرکت اعتراضی، ضمن تأکید بر سرنگونی جمهوری اسلامی، از مبارزات کارگران و زحمتکشان و همچنین اعتصاب سراسری کردستان حمایت و پشتیبانی کردند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

کار نان آزادی، حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – تورنتو –کانادا

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ ا

POST A COMMENT.