کارگری که برای کار و تأمین معاش کشته شد

صبح امروز ۲۶ خرداد، ده‏ها تن ازکارگران شرکت معدنجودرزرند، به نمایندگی از۳۸٠ کارگراخراجی این معدن، دراعتراض به بلاتکلیفی خود وبرای بازگشت به کار، درابتدای جاده پابدانا دست به تجمع زدند. نیروهای سرکوب باشلیک گاز اشک آور به روی کارگران، سعی کردند معترضین را متفرق سازند.دراثر این اقدام ضدکارگری، چشم یکی ازکارگران به نام محمدعلی میرزائی به شدت آسیب دید. درهمین اثنا یک تریلر حامل زغال سنگ که قصد عبور ازمیان تجمع کنندگان را داشت با این کارگر برخورد نموده و موجب کشته شدن وی می شود. برطبق منابع خبری دولتی، کارگر کشته شده، نماینده کارگران بود که برای بازگشت به کار کارگران نیز تلاش های زیادی انجام داده بود.این کارگر حدود ۴٠ سال سن داشت و دارای همسر و دوفرزند است.

شایان ذکر است که پس ازتوقف فعالیت معدن ازابتدای سال جاری،مسئولان معدن به کارگران قول داده بودند که ظرف سه ماه تکلیف آن هاراروشن کنند. کارگران که مخالف توقف فعالیت معدن وخواهان بازگشت به کار بودند، به نهاد های مختلف اداری و دولتی مراجعه کردند اما نتیجه ای نگرفتند. پس ازپایان مهلت سه ماهه نیزنه فقط به خواست کارگران رسیدگی نشد وکارگران به سرکارهای خود بازنگشته اند، بلکه حتا تحت پوشش بیمه بیکاری هم قرار نگرفته اند.
وضعیت اسفبار کارگران معدنجو، آینه ای ازوضعیت کارگران تمام معادن کشور است .سرمایه داران بیرحم درحالی‏که کارگران را در سخت ترین و ناامن ترین شرایط دراعماق زمین وادار به کار و آن هارا به شدت استثمار می کنند،اما دستمزد آن هارا که بسیار ناچیز است ، به موقع نمی پردازند و آن را گرو گان نگاه میدارند وعلاوه برآن هرزمان اراده کنند، به‏طور یک جانبه معدن را تعطیل و کارگران را به خیابان پرتاب می کنند.عدم پرداخت دستمزد، تعطیلی معدن، اخراج و بلاتکلیفی کارگران به یک پدیده عمومی دربخش معدن تبدیل شده است.همین دیروز کارگران معدن شماره ۴ سنگ آهن سیرجان، برای چندمین بار درظرف یک ماه، دربرابر اداره کار این شهرستان دست به تجمع زدند. این کارگران از اسفند ۹۳ تاکنون هیچ دستمزدی نگرفته اند. کارگران معدن چشمه پودنه نیز چهار ماه است دستمزد نگرفته اند. کارگران معدن زغال سنگ البرزشرقی نیز پریروزدراعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست ازکارکشیدند.درحالی که سرمایه داران گروه گروه کارگران را اخراج می کنند، دولت نیز از پرداخت بیمه بیکاری به کارگران خود داری میکند.نه کارفرمایان به کارگران کار می‏دهند و نه دولت به آن ها بیمه بیکاری!این است وضعیت کارگران اخراجی معادن از جمله کارگران معدنجو!
سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت ازخواست های کارگران معدنجو ودیگر معدن‏چیان،تصریح می کند که مسئولیت مرگ کارگری که برای کار و بیمه بیکاری دست به اعتراض زده بود، مستقیماً برعهده کارفرمای این معدن و دولت حامی آن است.
سازمان فدائیان (اقلیت) براین اعتقاد است که دولت موظف است برای تمام بیکاران و جویندگان کار، اشتغال ایجاد کند.اگر دولت درزمینه ایجاد اشتغال ناتوان است،باید به تمام بیکاران حق بیمه بیکاری به‏پردازد. بیمه بیکاری باید تأمین کننده معیشت یک خانوار پنج نفره کارگری باشد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
٢۶ خرداد ۱۳۹۴
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.