کارگران پروژه‌ای را آزاد کنید- فعالان کارگری جنوب

رژیم جمهوری اسلامی ، مشکلات اجتماعی را با تشدید سرکوب و زندانی کردن کارگران می‌خواهد حل کند. برای نجات خود از بحران و وضعیت فلاکت باری که در جامعه به وجود آورده، فکر می‌کند با دست‌گیری کارگران پروژه‌ای که در اعتصاب  و کم‌کاری هستند می‌تواند به بحران اجتماعی پایان دهد. خبر دستگیری این کارگران در چند نوبت از طریق دستگاه‌های خبری و اطلاعاتی رژیم با بزرگ‌نمائی و انتصاب “لیدری” طوری عنوان شد که گوئی خطای بزرگی مرتکب شده‌اند. گویا با ربودن چند کارگر اعتصابی در محل کار وزندگی به مشکلات و خواست‌های کارگران و زحمتکشان پاسخ درخوری داده‌اند.

جامعه و کارگران و زحمتکشان به‌خوبی با شگردهای رژیم در مورد دستگیری کارگران و پرونده‌سازی و بستن اتهام واهی به کارگران آشنا هستند. هنوز خاطره تلخ دستگیری کارگران هفته تپه و ستمگری رژیم در اعمال شکنجه و زندانی کردن آنان از ذهن ما و جامعه پاک نشده که دستگاه‌های اطلاعاتی می‌خواهند یک‌بار دیگر در مورد کارگران پروژه‌ای جنوب آن را تکرار کنند. ما شدیداً نگران کارگران دستگیرشده هستیم. دستگیری و شکنجه و آزار کارگرانی را که فقط خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری هستند، توسط دستگاه اطلاعاتی دولت، ستمگری بی‌رحمانه می‌دانیم و آن را شدیداً محکوم می‌کنیم.  تعرض به کارگران پروژه‌ای تعرض به خانواده‌های محروم این کارگران در شرایط سخت معیشتی است.

ما همه کارگران و زحمتکشان و عموم جامعه کارگری، سازمان‌ها و نهادهای حامی کارگران و زحمتکشان را فرامی‌خوانیم که با پیگیری و هوشیاری  به حمایت از کارگران پروژه‌ای برخیزند. رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی شکست و ناکامی خود در مسائل اجتماعی را می‌خواهد با سرکوب  و به بند کشیدن ظالمانه کارگران جبران کند. خانواده‌های کارگران پروژه‌ای انتظار یاری و کمک از ما دارند. صدای دادخواهی کارگران پروژه‌ای  و خانواده‌های آنان باشیم. برای آزادی آنان تلاش کنیم. کارگر زندانی آزاد باید گرد.

 

هسته کارگری حمید اشرف

فعالان کارگری جنوب

زنده‌باد انقلاب، زنده‌باد سوسیالیسم.

۱۴۰۲/ ۳ / ۵

کار،نان، آزادی –  حکومت شورایی

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۲  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.