کارگران شهاب خودرو باید سر کارهای خود برگردند

کارگران شهاب خودرو امروز برای چندمین بار در اعتراض به بیکارسازی خود در برابر وزارت کار تجمع کردند و یادآوری نمودند که نمی گذارند که دولت و کارفرمایان حقوق آنان را لگدمال کنند و سال ها کار و رنجی را که کشیده اند بی نتیجه رها نمایند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که از مجموع ۶۵٠ کارگر شهاب خودرو که اخراج شده اند حدود ۵٠٠ نفرشان در تجمع امروز شرکت داشتند. چهارشنبه گذشته کارگران برای پیگیری مطالبات خود در برابر ریاست جمهوری گردهم آمده بودند که در آن جا نیز پاسخی دریافت نکردند. روز سه شنبه هم مراجعه کارگران به مجلس شورای اسلامی بی نتیجه ماند. از ۶۵٠ کارگر اخراجی ٣۵٠ نفر روزمزدی هستند و ٣٠٠ نفر نیز قراردادی کار می کنند.
کارگران شهاب خودرو که اتوبوس بین شهری و خودروهای مخصوص از قبیل آتش نشانی و زباله کش و غیره تولید می کنند بدون هرگونه دلیل موجهی بیکار شده اند. برخی از آنان تا ٢٢ سال سابقه ی کار دارند و می گویند که حتا وقتی کار می کردند توانایی برآوردن نیازهای اولیه خود و خانواده را نداشته اند و اکنون که بیکار شده اند وضع اشان به مراتب بدتر شده و می شود.
کارگران شهاب خودرو که از پاسخگویی مدیرعامل این شرکت، حسن چوپانکاره ناامید شدند اکنون به این نتیجه می رسند که مسئولان رسمی، از مجلس گرفته تا دولت و وزرایش نیز هیچ اهمیتی به خواسته هایشان نمی دهند. کارگران شهاب خودرو مانند دیگر کارگران در سراسر ایران از داشتن تشکلات مستقل خود نیز محروم هستند تا بتوانند از طریق آن ها از حقوق خود دفاع کنند.
سازمان فدائیان (اقلیت) اخراج کارگران شهاب خودرو را محکوم می کند و خواهان بازگشت فوری آنان به سر کارهایشان است. سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان پرداخت حقوق به کارگران بیکار و احتساب ایام بیکاری جزو سابقه ی کار آنان است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرارباد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فداییان (اقلیت)
۱٩ فروردین ١٣۹١

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

 متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.