کارگران بازداشت شده شرکت نیشکرهفت تپه باید فوراً آزاد شوند

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی سرکوبگری‌های خود را علیه کارگران مبارز نیشکر هفت تپه تشدید کرده است. به گزارش

سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه، روز پنج شنبه ۸ آبان ماه در حالی که کارگران بخش‌های مختلف صنعتی در حمایت از همکاران خود که اضافه کاری تیر و مرداد ماه آنان واریز نشده است، در حال گفتگو با مسئولین شرکت بودند، نیروی‌های سرکوبگر پلیس با مداخله خود به قصد برهم زدن تجمع کارگران، باعث ایجاد نشنج شدند. در پی این اقدام سرکوبگرانه پلیس، چهار تن از کارگران به نام های، حیوری، عباسی منجزی، یوسف بهمنی وحمید ممبینی ساعت سه ونیم بعدظهر پنجشنبه توسط پاسگاه هفت تپه بازداشت شدند.

مداخله پلیس در جریان گفتگوی کارگران با مسئولان شرکت برای تحقق مطالبات خود و بازداشت چهار تن از کارگران، اقدام سرکوبگرانه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای بازداشتن کارگران از مبارزه برای تحقق مطالباتشان است. اما ایستادگی قهرمانانه کارگران هفت تپه و ادامه مبارزات چند سال اخیر آنها به وضوح نشان داده است که رژیم با این اقدامات قادر نخواهد بود کارگران را مرعوب و از مبارزه باز دارد.

سازمان فدائیان(اقلیت) با حمایت از مطالبات و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه،  اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی را علیه کارگران شدیداً محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۸ آ بان ماه ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل اطلاعیه در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.