ژاله متین: واژگان جاندار

می دانید که نگرش ها، طرز تلقی ها و ایدئولوژی های طبقات مختلف، دارای وسائل مختلفی جهت ارائه خویش اند. یکی از این وسیله ها زبان است. به عبارت دیگر ایدئولوژی های مختلف با ابزار زبان، هستی بیرونی می یابند. هر ایدئولوژی زبان خاص خود را و لاجرم ادبیات خاص خود را دارد و از طریق واژه ها و اصطلاحات ویژه خود، خود را ارائه می نماید. …….
متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.