چگونه می‌توان از تعرض سرمایه‌داران به تعرض کارگران گذار نمود؟

تعویق در پرداخت حقوق و مزایای کارگران دارد به یک پدیده رایج و عمومی تبدیل می‌شود. دغدغه از دست دادن کار و بلاتکلیفی، همچون کابوس، جسم و جان کارگران را شب و روز آزار می‌دهد. سرمایه‌داران و کارفرمایان که در اخراج‌های جمعی و بیکارسازی‌های وسیع، تعرض همه جانبه‌ای را علیه طبقه کارگر سازمان داده بودند، کماکان از این حربه سود می‌جویند. در همان حال که صدها هزار کارگر را اخراج و به خیابان‌ها پرتاب نموده و به امان خدا رها کرده‌اند، فشار کار و استثمار کارگران شاغل را نیز تشدید کرده‌اند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.