پیکت پنجشنبه‌های اعتراضی در ونکوور

طبق فراخوان کارزار ونکوور، دومین پیکت اعتراضی در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۲۱ که علیه نظام جمهوری  اسلامی و در حمایت از اعتصابات کارگری و در دفاع از مبارزات زحمتکشان خوزستان  و دیگر شهرهای ایران بود، در مرکز شهر ونکوور برگزار شد.

این پیکت اعتراضی تا اطلاع ثانوی هر هفته پنجشنبه‌ها از ساعت ۶ تا ۷ بعدازظهر برگزار خواهد شد. فعالین سازمان و دیگر نیروهای چپ و کمونیست و فعالین کارگری شهر ونکوور در این حرکت‌های اعتراضی نقش فعال دارند.

پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور- کانادا

۶ آگوست ۲۰۲۱

POST A COMMENT.