پیشگفتار و متن کامل کتاب “اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی در مورد ۴ بهمن”

پیشگفتار اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی در مورد ۴ بهمن

“در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ هنگامی که هنوز مسئله وحدت میان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اقلیت) و شورای عالی به صورت مسئله‌ای جدی مطرح بود، در اجلاس مشترک رهبری دو سازمان تصمیم گرفته شد که به منظور روشن شدن حقایق مربوط به مسئله ۴ بهمن و برخورد و تصمیم‌گیری در مورد آن که برای وحدت دو تشکیلات حائز اهمیت بود، یک کمیسیون تحقیق و بررسی تشکل شود، اطلاعات لازم را جمع‌آور و در اختیار کنگره‌ای که قرار بود به عنوان کنگره وحدت برگزار شود، قرار گیرد تا این کنگره بتواند قضاوت قطعی را در مورد این مسئله به عمل آورد.

اصل تصمیم که ضمیمه گزارش مباحثات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به امر وحدت در اختیار نیروهای دو تشکیلات قرار گرفت به شرح زیر بود:

“با توجه به مجموعه پیشنهادات ارائه شده درباره تشکیل یک کمیسیون برای تحقیق و بررسی واقعه چهارم بهمن، جلسه به اتفاق تصمیم گرفت با دعوت از هسته اقلیت کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان سه جریان تشکیل گردد. این کمیسیون از تاریخ تشکیل حداکثر ظرف مدت شش ماه تحقیقات لازمه را به عمل آورده و اطلاعات موجود را در این رابطه گردآوری می‌نماید. این اطلاعات و نتیجه تحقیقات در اختیار کنگره وحدت قرار خواهد گرفت.

کمیسیون فوق از طریق تماس با افراد و یا تشکیل نشست‌ها وظیفه خود را پیش خواهد برد. چنانچه هسته اقلیت با تشکیل این کمیسیون موافقت نکند، کمیسیون مرکب از نمایندگان دو تشکیلات وظیفه خود را پیش خواهد برد. در مورد انتشار اسناد این کمیسیون اصل بر علنیت است.” (نقل قول از متن کتاب)

متن کامل کتاب در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.