پیروز باد مبارزات کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

در پی اعتراضات روزهای گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، روز دوشنبه ۲۶ خرداد، کارگران تمام بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه از جمله بخش کشاورزی و کارکنان امور اداری با دست کشیدن از کار و اعلام اعتصاب در محوطه کارخانه دست به راهپیمایی زده و در برابر دفتر مدیریت تجمع اعتراضی برپا نمودند.

در حالی که به آخرین روزهای ماه خرداد می‌رسیم، کارگران هفت‌تپه هنوز دستمزد ماه‌های فروردین و اردیبهشت را دریافت نکرده‌اند. یکی دیگر از مشکلات مهم کارگران، عدم تمدید دفترچه بیمه درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی کارفرما است.

کارگران خواستار پرداخت کامل دستمزد، لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی هستند. در کنار این خواست‌های اساسی، کارگران بازنشسته و شاغل در بخش‌های گوناگون از جمله کارگران نی‌بر و نیز راننده‌های وانت‌بارهای استیجاری مطالبات خاص خود را نیز دارند.

هم‌چنین کارگران به فیش‌های حقوقی ماه فروردین که از سوی مدیریت صادر شده بود اعتراض دارند، در این فیش‌ها هیچ‌کدام از مزایا و اضافه‌کاری‌های کارگران لحاظ نشده بود.

وضعیت کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک نمونه از وضعیت کارگران ایران است که قربانی نظام وحشی سرمایه‌داری حاکم بر ایران هستند، کارگرانی که از بام تا شام کار می‌کنند اما حتا قادر به تهیه ابتدایی‌ترین نیازهای فرزندان خود نیستند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار تحقق فوری تمامی خواست‌های کارگران اعتصابی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات کارگران هفت‌تپه، تمامی کارگران ایران را به اتحاد و مبارزه برای رسیدن به خواست‌های برحق خود فرا می‌خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) بر این باور است تا زمانی که نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم بوده و جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است، سیاست‌های ضد کارگری حاکم ادامه خواهد یافت. بنابراین کارگران در کنار سایر زحمتکشان می‌باید مبارزات خود را تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که حافظ مناسبات سرمایه‌داری حاکم است و برقراری حکومتی شورایی ادامه دهند. این مهم‌ترین وظیفه‌ای‌ست که امروز بر دوش طبقه کارگر ایران قرار دارد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرارباد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.