پیام کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت فرارسیدن ٢۶ بهمن، روز کومه‌له

رفقای گرامی حزب کمونیست ایران،

با درودهای گرم. شادباش‌ صمیمانه ما را به مناسبت فرا رسیدن روز کومه‌له، روز بنیان‌گذاری (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) بپذیرید.

مبارزات بیش از چهار دهه اعضا و کادرهای کومه‌له، تلاش و فداکاری و جانفشانی آن‌ها بی‌شک نقش مهمی در مبارزات حق‌طلبانه توده‌های کارگر و زحمتکش کردستان داشته است.

رفقا،

از اعتراضات دی ماه ۹۶، که نویدبخش پایان دوران رکود سیاسی و ورود جامعه ایران به دوران انقلابی بود، بیش از ۲ سال می‌گذرد. طی این مدت، مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران فراز و فرودهای بسیار را پشت سر گذاشته است. قیام آبان ماه، نقطه عطفی بود که نشان داد ادامه سلطه رژیم جمهوری اسلامی به روند سابق میسر نیست. در این مدت، نیز، بورژوازی داخلی و بین‌المللی کوشیده با دسیسه‌ها و فریب‌کاری‌های گوناگون سرنگونی این رژیم را به تأخیر اندازد و اعتراضات انقلابی کارگران و زحمتکشان را از مسیر مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری حاکم منحرف سازد. “آلترناتیو”سازی‌ها و تلاش برای نفاق‌افکنی میان مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش کردستان و کارگران و زحمتکشان سایر نقاط ایران، از جمله این دسیسه‌ها بوده است. دسیسه‌هایی که در آینده نیز ادامه خواهند یافت. مردم مبارز کردستان، اما، بارها و بارها نشان داده‌اند که بی‌اعتنا به تمامی این دسیسه‌ها، دوشادوش کارگران و زحمتکشان سراسر ایران به مبارزات مشترک خود تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برپایی نظمی نوین و عاری از هر گونه استثمار و ستم ادامه خواهند داد.

با وجود این، جامعه ایران، به ویژه پس از قیام باآآبان ماه، در شرایط حساسی به سر می‌برد. شرایطی که وظایف نیروهای کمونیست و چپ انقلابی را هر چه سترگ‌تر کرده است. ما امروز باید حداکثر تلاش خود را به کار بریم تا برای پاسخ‌گویی به وظایف کنونی‌مان، تاکتیک‌های عملی معین و مشخصی را در پیش گیریم. از این‌رو، تحکیم همکاری‌ها میان این نیروها و گسترش دامنه آن‌ها بیش از هر زمان دیگری، مبرم و ضروری گشته است.

ما دست شما را در این مبارزه مشترک و در راه گسترش همکاری‌ها به گرمی می‌فشاریم.

بار دیگر ضمن ارج‌گذاری به مبارزات انقلابی کومه‌له در راه تحقق خواست‌های برحق کارگران و زحمتکشان کرد، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنیم.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۵ بهمن ۱۳۹۸ (۱۴ فوریه ۲۰۲۰)

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۹ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.