پیام هسته اقلیت به سازمان فدائیان (اقلیت)

رفقای گرامی!

گرامیداشت سالروز سیاهکل را به شما و فعالین جنبش کمونیستی تبریک می‌گوئیم. سیاهکل و بنیانگذاران جنبش انقلابی فدایی سنت مبارزاتی معینی را بجای‌گذاشتند که در تاریخ جتبش کمونیستی ایران کم‌نظیر بوده است. بعد از گذشت بیش از ۵ دهه‌ از ۱۹ بهمن۱۳۴۹، نسل‌ جوان کمونیست و انقلابی امروز نیز از  جنبش انقلابی فدایی و بنیانگزاران آن تجلیل کرده و یاد آنها و سنت مبارزاتی‌شان را گرامی می‌دارد. سیاهکل نه تنها برشی انقلابی از گروه‌بندی های‌ سیاسی زمانه خود بود، بلکه با نقد انجماد فکری و عملی،  گسترش خلاقیت و انطباق نظر و عمل به ژرفای سنت انقلابی و پیشه کردن صداقت و نوجویی به جلب اعتماد توده‌های مردم و مبارزین جنبش کمونیستی کمک نمود. یعنی آنچه که در شرایط کنونی، جنبش کمونیستی و انقلابی  سخت به آن نیازمند است.

برگزاری سالروز سیاهکل  مصادف است با برآمد جنبش انقلابی در ایران. در این شرایط پر تپش نیروهای چپ و کمونیست بیشتر از هر دوره‌ای نیازمند کاربست سنت انقلابی سیاهکل برای مداخله خلاقانه  در جنبش و جلب اعتماد توده‌های مردم کارگر و زحمتکش و همگرایی آنها در راستای تحقق آرمان‌های جنبش کمونیستی است.

با آرزوی بهترین ها

هسته اقلیت

بهمن ماه ۱۴۰۱/فوریه ۲۰۲۳

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.