پیام فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور به رفقای شرکت‌کننده در کنفرانس هفدهم سازمان فدائیان (اقلیت)

با درودهای انقلابی به رفقای کمیته اجرایی و همه رفقای شرکت‌کننده در کنفرانس

رفقا! گرم‌ترین درودها و شادباش‌های ما را به مناسبت برگزاری هفدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) پذیرا باشید

 

رفقا!

تحلیل سیاسی گزارش سیاسی رفقای کمیته اجرائی، خواست‌ها و روند مبارزات کارگران و زحمتکشان و چشم‌اندازی که در آن به تصویر کشیده شده است منطبق با شرایط عینی جامعه و منافع کارگران و عموم زحمتکشان است. کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم زحمتکش ایران، برای تحقق مطالباتی مبارزه نموده و مبارزه می‌کنند که برخاسته از شرایط اقتصادی و سیاسی عینی جامعه است. بخش زیادی از کارگران، زحمتکشان و پابرهنگان برای تحقق این خواست‌ها، متحمل خشن‌ترین اقدامات سرکوبگرانه رژیم مستبد و سرکوبگر جمهوری اسلامی‌شده‌اند. کمونیست‌ها و بسیاری از کارگران، دانشجویان، زنان و معلمان آگاه و سایر آزادیخواهان، در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی، برای رهایی از وضع موجود و دست‌یابی به آزادی و ایجاد یک جامعه نوین فارغ از تبعیض و ستم و استثمار، هزینه‌های زیادی پرداخته‌اند، اسیر بند و زندان و شکنجه‌شده‌اند، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم‌شده‌اند و یا به دست جلادان جمهوری اسلامی کشته‌شده و در خاوران‌ها دفن شده‌اند.

چهل سال حاکمیت سرمایه‌داران مرتجع اسلامی جز فقر و بدبختی و بیکاری و گرسنگی، جز سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام، جز کشتار و ترور و خفقان، دستاورد دیگری نداشته است. جمهوری اسلامی در تمام دوران حاکمیت خود حتی یک‌لحظه از سرکوب وحشیانه جنبش طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی زنان، معلمان، دانشجویان و ملیت‌های تحت ستم و محروم ساختن آن‌ها از حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی مانند آزادی بیان و ایجاد تشکل مستقل، دست برنداشته و هر تلاشی را در این زمینه با سرکوب شدید و قهرآمیز پاسخ داده است.

 

رفقا!

سازمان ما با ارائه تحلیل مشخص از شرایط مشخص و ترسیم چشم‌انداز تشدید تضادها و نبرد طبقاتی، طبقه کارگر و عموم زحمتکشان را به تشدید مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ترغیب و تشویق نموده است. در تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وجود ندارد. جمهوری اسلامی که اکنون با تشدید تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا نیز مواجه است، نه‌فقط حتی قادر به تعدیل بحران اقتصادی نیست، بلکه تلاش کرده است بار این تحریم‌ها را نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد.

 

رفقا!

ما باید تمام امکانات و نیروی خود را برای رهایی از چنگ رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، برپایی انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار حکومت شورایی به‌کارگیریم. نبرد طبقاتی سهمگین و شدیدی در پیش است و در این نبرد، کارگران جز زنجیرهای پایشان چیز دیگری از دست نخواهند داد. جمهوری اسلامی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت. ازاین‌رو، تبلیغ شعار اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برای برافکندن جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شعار “کار- نان- آزادی- حکومت شورایی” هم‌اکنون جای خود را در میان بخش‌هایی از توده‌های کارگر و زحمتکش بازکرده است. بااین‌وجود باید این شعار محوری سازمان را هرچه وسیع‌تر به میان کارگران و زحمتکشان برد.

 

رفقا!

اوضاع و شرایط سیاسی جامعه ما، هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیده است که باید تبلیغات متمرکزی را روی شعار حکومت شورایی به‌عنوان یک شعار عمل و به‌عنوان آلترناتیو کارگری سازمان داد و آن را هرچه وسیع‌تر به میان کارگران و زحمتکشان و توده‌های زحمتکش مردم برد و این شعار را به شعار عموم کارگران و زحمتکشان تبدیل کرد. همان‌گونه که شعار کار نان آزادی از چنین موقعیتی برخوردار شده و در سر هر کوی و برزنی به چشم می‌خورد.

رفقای گرامی شرکت‌کننده در کنفرانس هفدهم سازمان!

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور ضمن سپاس و قدردانی از کلیه شرکت‌کنندگان در کنفرانس هفدهم بخصوص از رفقای کمیته اجرایی، امیدواریم کنفرانس هفده سازمان با بحث‌ها و اتخاذ تصمیمات راه گشا، کنفرانسی موفق و پربار باشد. در پایان دست تک‌تک رفقا را به گرمی می‌فشاریم و متعهد می‌شویم که ما نیز به سهم خود برای انجام این وظایف و تحقق اهداف و آرمان‌های سرخ سازمان مبارزه و تلاش کنیم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

مرداد ۱۳۹۸

متن کامل نشریه کار شماره ۸۳۵ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.