پیام فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور به شرکت‌کنندگان در نوزدهمین کنفرانس سازمان

گرم‌ترین درودهای کمونیستی ما بر شرکت‌کنندگان کنفرانس ۱۹ سازمان فدائیان (اقلیت).

درود بر شما رفقا و استقامت و پایداری‌تان که با وفاداری به آرمان‌های سوسیالیستی، همیشه پرچم سرخ کارگری را برافراشته نگه‌داشته‌اید.

رفقا!

کنفرانس نوزدهم سازمان دریکی از بحرانی‌ترین و حساس‌ترین برهه‌های تاریخ جامعه ما برگزار می‌شود. جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱،  نبردهای خیابانی و مبارزات شجاعانه زنان، جوانان، کارگران و اقشار تهیدست جامعه که بیش از چهار ماه بدون وقفه ادامه داشت، زمین زیر پای مرتجعین و پایه‌های حاکمیت را به‌شدت لرزاند و تا آستانه سرنگونی پیش رفت.

در نخستین سال گرد ۲۵ شهریور روزی که از جرقه‌ی  قتل مهسا امینی به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، حریقی بزرگ برخاست و جنبش “زن، زندگی، آزادی” را شعله‌ور ساخت، مزدوران و نیروهای رنگارنگ سرکوب مجهز به انواع سلاح‌های جنگی، در هراس از اعتراضات توده‌ای، خیابان‌ها، چهارراه‌ها و میدان‌های اصلی در شهرهای بزرگ را به اشغال خود درآوردند. رژیم تصور می‌کرد با برقراری یک حکومت‌نظامی اعلام‌نشده، می‌تواند زنان، جوانان و توده‌های مردم را مرعوب سازد. جمهوری اسلامی  در این روز نیز به تشدید سرکوب و بازداشت‌های گسترده متوسل شد .

رفقا!

حاکمیت ضد کارگری جمهوری اسلامی در عرض نزدیک به نیم‌قرن، حتی از برآورده ساختن ابتدایی‌ترین خواسته‌های کارگران و زحمتکشان ناتوان بوده است. در برابر تمام خواست‌های توده‌های مردم، رژیم ارتجاعی حاکم تنها یک پاسخ داشته و آن‌هم سرکوب و کشتار بوده است. هرگونه اعتراض  و تجمع مسالمت‌آمیز را با گلوله و زندان و شلاق و شکنجه پاسخ داده است. جمهوری اسلامی هرقدر به پایان عمر ننگین خویش نزدیک‌تر شده، برشدت و ابعاد سرکوب افزوده است. رژیم درنده‌خوی جمهوری اسلامی در وحشت از برآمدهای توده‌ای و اعتصابات سراسری کارگری و عروج مجدد جنبش انقلابی، براین پندار است که با تشدید سرکوب و حبس و زندان، قادر است در مقابل اراده کارگران و زحمتکشان و امواج مبارزات توده‌ای سد و مانع ایجاد نموده و خود را نجات دهد. اما این خیال باطلی بیش نیست. توده‌های مردم ایران نه‌فقط دیگر حاضر نیستند این رژیم را تحمل کنند بلکه برای سرنگونی و نابودی آن بپا خاسته و وارد خیابان شده‌اند.

رفقا!

از کنفرانس قبلی سازمان تاکنون، بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیش‌ازپیش تشدید شده‌اند. طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن هیچ راهی برای حل این بحران‌ها نداشته‌اند و ندارند. تجربه حاکمیت طولانی ارتجاع اسلامی، به کارگران و زحمتکشان و همه مردم زحمتکش نشان داده است که باوجوداین رژیم، نه‌فقط هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی مردم رخ  نداده و نخواهد داد، بلکه اوضاع روزبه‌روز بدتر و وخیم‌تر می‌شود.  تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی و سوسیالیسم است که هرگونه ستم، تبعیض،استثمار و نابرابری اجتماعی از میان برداشته خواهد شد .

 

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان( اقلیت)- داخل کشور،  از صمیم قلب خواستار موفقیت کنفرانس ۱۹ سازمان  هستیم. امیدواریم در شرایط فعلی که جامعه ما در موقعیت انقلابی قرارگرفته است، کنفرانس ۱۹ با ارزیابی صحیح و واقعی از شرایط در عرصه داخلی و بین‌المللی، گام بزرگی در جهت پیشبرد اهداف جنبش کارگری- کمونیستی بردارد و تصمیمات آن راه گشای رشد مبارزه و تحکیم و توسعه جنبش انقلابی شود.

در پایان بار دیگر درودهای کمونیستی و رفیقانه خود را تقدیم شما رفقا می‌کنیم و دست یکایک شمارا به گرمی می‌فشاریم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین و هواداران سازمان فداییان (اقلیت)- داخل کشور

مهرماه ۱۴۰۲

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۳۹  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.