پیام فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل آفتاب کاران سیاهکل در تاریخ ماندگارند

پنجاه‌ویک سال از نبرد حماسی سیاهکل و جان‌فشانی رفقایی که آگاهانه و عاشقانه، جان‌های شیفته خود را وثیقه آرمان‌های  سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه خویش ساختند گذشت. رفقایی که در آسمان تیره‌وتار و یأس آلود سیاسی  آن سال‌ها چون خورشید درخشیدند، در تمام پهنه کشور پرتوافشانی کردند، نام خود و حماسه سیاهکل را جاودانه ساختند و در تاریخ ماندگار شدند.

پنجاه و یکمین سالگرد حمله مسلحانه رفقای ما در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ به پاسگاه سیاهکل در حالی فرارسیده است که رژیم ارتجاعی و ضد خلقی جمهوری اسلامی با وخیم‌ترین و عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دوران حیات خود روبروست . کارگران و عموم توده‌های زحمتکش تحت حاکمیت رژیم ارتجاعی و ستمگر جمهوری اسلامی که بیش از ۴۳ سال زیر بار شدیدترین فشارهای اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی قرارگرفته‌اند ، از شدت اختناق و ستم و سرکوب و استثمار به تنگ آمده‌اند. فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی، تورم فزاینده و گرانی روزافزون، کارد را به استخوان مردم رسانده و آنان را به ستوه آورده است. خواست‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش بی‌پاسخ‌مانده‌اند. سرکوب و ارعاب، یگانه پاسخ حکومت به خواست‌ها و نیازهای مردم نیز از کارایی افتاده است.

کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و کادر درمانی و سایر زحمتکشان در ابعادی وسیع و گسترده به پا خاسته‌اند و با شعارها و اشکال تعرضی و رادیکال مبارزه، به مصاف و رودررویی با رژیم جمهوری اسلامی روی آورده‌اند. گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی توده‌ای، ارتجاع حاکم را شدیداً به وحشت انداخته و خواب را از چشم سردمداران نظم حاکم ربوده است .

کارگران ، زحمتکشان و روشنفکران

چهل‌وسه سال حاکمیت ارتجاع اسلامی نشان داده است که این رژیم در هیچ زمینه‌ای به فکر مردم نیست. طبقه ارتجاعی و ستمگر حاکم که سرنوشت مردم را در دست گرفته است جز به استثمار و غارت و چپاول بیشتر و بقای خود به چیز دیگری نمی‌اندیشد. برای طبقه حاکم و دولت این طبقه، مهم نیست که کارگران و زحمتکشان  در فقر و تنگدستی غوطه‌ورند ، میلیون‌ها نفر بیکار و گرسنه‌اند و هیچ امیدی به آینده خود ندارند. بدین‌سان کارنامه سیاه رژیم حاکم در این ۴۳ سال جز قتل و جنایت و کشتار و زندان،  چیز دیگری نبوده و نیست.  ما کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه به تجربه آموخته‌ایم که هرچقدر بر عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی افزوده شود وضعیت معیشتی ما بدتر و وخیم‌تر خواهد شد . مادام که تکلیف طبقه ارتجاعی حاکم و رژیم سیاسی این طبقه را یکسره نکنیم و آن را از اریکه قدرت به زیر نکشیم مرتجعین حاکم  به ظلم و ستم و استثمار و قتل و جنایت ادامه خواهند داد . لذا راه دیگری در برابر ما نمانده است جز آنکه باهم متحد شویم و رژیم مرتجع حاکم و تمام نظم موجود را براندازیم و حکومت شورایی را مستقر سازیم.

کارگران،  زحمتکشان و روشنفکران انقلابی

ما فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت ) – داخل کشور، در پنجاه و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل یاد  رفقای سیاهکل و بنیان‌گذاران سازمان و تمامی فدائیانی را که در این سال‌ها درنبرد با رژیم‌های ارتجاعی و ستمگر سلطنتی و جمهوری اسلامی و درراه اهداف و آرمان‌های سوسیالیستی و آزادی‌خواهانه طبقه کارگر جان‌باخته‌اند گرامی می‌داریم و بار دیگر بر عزم و اراده استوار خود به ادامه مبارزه برای پیروزی طبقه کارگر ، استقرار نظام  شورایی و سوسیالیسم تأکید می‌ورزیم.

گرامی باد ۱۹ بهمن سالگرد نبرد حماسی سیاهکل

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی-  برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

کار،  نان،  آزادی – حکومت  شورایی

بهمن  ۱۴۰۰

فعالین و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)- داخل کشور

متن کامل نشریه کار شماره ۹۵۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.