پیام فعالین سازمان- داخل کشور-گرامی باد پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل وبنیانگذاری سازمان

پنجاه سال از اعلام موجودیت سازمان خونبار ما «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران» می گذرد. همه ساله در چنین ماه و در چنین روزهایی که با یک روز آفتابی روبرو می شوی، گرمای دلچسب  و دلپذیری را احساس میکنی، بی خیال از محیط، شوقی همه وجودت را فرا می گیرد. شوق آزادی و نبرد بی امان، شوق رهایی از قید بند ستم و نامرادیهای روزگار تیره و تار. انگار وجودت یکسره از بوی سبزه و عطر گل و گیاه آکنده شده، نشئه ای با آمیزه ای از شوق و حرکت و احساسی از خودباوری وجودت را تسخیر میکند، بیقراری به دلت چنگ می اندازد. «بهمن ماه» است، ماه عروج و افتخار «نوزده بهمن حماسه سیاهکل». حماسه ای که با پیگیری و جانفشانی، جوانانی آگاه و رزمجو شکل گرفت. حرکتی که راهگشا و سرآغاز مبارزات کارگران و زحمتکشان، آزادیخواهان و ستمدیدگان جامعه ما گردید. این روزها با فرارسیدن بهمن ماه فصل رویش و نشاط هر دانه شبنمی بر بوته ای که یک پرتو خورشید در آن در حال درخشیدن است یاد و خاطره فدائیانی را برایت زنده می کند که پنجاه سال پیش در چنین روزهائی گام نهادن در مسیر تحول و تاریخ را به ما یاد دادند.

آنان ۱۵ نفر بودند رزم خود را در کوه و جنگل آغاز کردند، اما، جانانه با عشق به رهائی و آزادی در شهر جنگیدند، مبارزه کردند، با شجاعت کشتند و کشته شدند. آن سالها کوچه ها و خیابانهای تهران و شهر های بزرگ رنگ دیگری بخود گرفت و جلوه ای دیگر. غوغای شهر ها در وقت و بی وقت در صبحگاهان و شامگاهان در صلات ظهر با صدای رگبار پی درپی مسلسل چریکها و صدای انفجارهای نارنجک دستی فضا را می شکافت. جریان خون در رگهای ناظران  و رهگذران شتاب می گرفت خون به صورتشان می جهید – مزدوری بخاک افتاده بود و خون در رگهایش ماسیده بود. بوی باروت و رنگ خون همراه با بانگ رزمنده ای که یکدسته اعلامیه را در فضا پخش می کرد، برای توده های ستمدیده در بند نویدی بود که روزانه تکرار می شد. ۱۹ بهمن چهل و نه در ۲۱ و ۲۲ بهمن ۵۷ به بار نشست. سازمان چریکهای فدائی خلق بزرگترین سازمان کمونیستی ایران و منطقه در دریای توده ها غرق شد. تصویر صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی تا دوردست ترین روستاها ی ایران نقش دیوار خانه های روستائیان شد.

روزهای فراز و آزادی زیاد بطول نیانجامید. کشورهای سرمایه داری،دیو مذهب،فقر سیاسی تشکیلاتی در تبانی نوشته و نانوشته ای مسیر مبارزات توده ها را منحرف کردند و دستاوردهای تاریخ مبارزات توده های اجتماعی را به یغما بردند. همه چیز وارونه شد.این بارچتری سیاه ترازگذشته سایه شوم خود را بر پهنه جامعه تازه رسته از بند گسترانید و فضای سیاسی و حال و روز جامعه تیره تر از گذشته گشت. آلترناتیو سرمایه داری جهانی، خمینی با برنامه مذهبی بر جامعه غالب گردید. کشتار، ترور، اعدام و سرکوب اختناق در ابعادی وسیع تر در دستور حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار گرفت. آزادی های سیاسی برچیده شد، گروه های سیاسی مورد هجوم قرار گرفتند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به شکل بیرحمانه ای به لت و پار کردن گروه های سیاسی پرداخت. شکست اردوی انقلاب در مقابل ضد انقلاب هار جمهوری اسلامی موجب تغییراتی در آرایش نیروها شد. سست مایگان و خودباختگانی که در صفوف سازمان ما، خود را با نام «اکثریت» پشت آرمان‌ها و اهداف سازمان پنهان کرده بودند دیری نپایید در برابر ناملایمات تاب مقاومت نیاورده  به ورطه افلاس و درماندگی رسیدند بعضی را سرمایه داری بلعید و هضم کرد، و بعضی به زائده ی سرمایه داری حاکم تبدیل شدند.

سازمان ما در روزها و سالهای سخت ترور و سرکوب علیرغم همه فراز فرود ها  وستیزهای طبقاتی ، لحظه ای از پرچمداری در پیشتازی مبارزات کارگران و زحمتکشان و توده های تهیدست دربرابررژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دچار غفلت نگردید. تنها در یک هجوم دشمن ۶۰ نفر از اعضاء،کادرها،و رهبری سازمان جان باختند، رفیق گرانقدر ما شاعر و نویسنده خلق سعید سلطانپور عضو هئیت تحریریه نشریه کار «اقلیت» پرچمدار خیل جانباختگان سیاسی دهه خونین شصت بود.

امروز بعد از چهل و یک سال نبرد و ستیز طبقاتی با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، در شرایطی که جامعه ما وارد فاز اعتلایی و انقلابی شده و کارگران و زحمتکشان توده های مطالبه جو بیشتر  از هر مرحله ای از تاریخ وارد کارزار و مبارزه طبقاتی شده اند، ما فعالین و هوداران سازمان فدائیان(اقلیت) در داخل کشور به پیروی و با تاسی از بنیانگذاران سازمان با مقاومت و تلاش پیگیر خود سازمان را در نبرد طبقاتی و مبارزه آشتی ناپذیر با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با جدیت یاری و حمایت خواهیم کرد.

ما، و فعالان و هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) یک بار دیگردراین مرحله حساس تاریخ و مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان در پنجاهمین سالگرد سازمان، با بنیانگذاران سازمان و رهبری کنونی سازمان تجدید عهد می کنیم که تا پای جان برای تحقق اهداف و برنامه سازمان در مسیر انقلاب اجتماعی و توده ای از کوشش بازنایستیم.

ما، با ایمان واعتقاد ی قوی و راسخ به برنامه سازمان در مسیر کار توده ای و جنگ طبقاتی درب رپائی اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه همگانی لحظه ای فروگذار نخواهیم بود.

گرامی و خجسته باد پنجاهمین سالگرد انقلابی سازمان فدائیان (اقلیت)، بر عموم توده های کارگر و زحمتکش و روشنفکران کمونیست و انقلابی و کلیه دوستداران و مجموعه رهبری سازمان.

زنده  باد اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه همگانی

زنده باد انقلاب – زنده باد سوسیالیسم

سرنکون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حاکمیت شورائی کارگران وزحمتکشان

کار،نان، آزادی- حکومت شورائی

چهاردهم بهمن ماه نود ونه

فعالین وهوداران  سازمان فدائیان اقلیت- داخل کشور

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.